Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 19 czerwca 2018 r.

imieniny: Gerwazy, Sylwia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Przyb.. 2017. T.Z. z dnia 03.08.2017r.

Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Przyb.. 2017. T.Z. z dnia 03.08.2017r.

Podtytuł: w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ( ZRID) na rozbudowę drogi powiatowej nr 3805S o budowę chodnika„

Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 , art. 61 § 4  ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257), oraz art.74 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U.2017. poz. 1405 )

 

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 02.08.2017r. zostało  wydane  postanowienie  w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: 

„Wykonanie dokumentacji  projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ( ZRID) na rozbudowę drogi powiatowej nr 3805S o budowę chodnika„

Przedsięwzięcie to realizowane  będzie na terenie  miejscowości:

  •  Masłońskie ,
  • Wysoka Lelowska ,
  •  Ostrów ,
  • Przybynów .

W dniu   06.07. 2017r. na żądanie firmy  „Pracownia Drogowa Pylon Sp. z o.o., ul. .Astrów 10, 40-045 Katowice” działającej na podstawie pełnomocnictwa  Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie, zostało wszczęto  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia . Postanowienie  to wchodzi w zakres tego postępowania.

Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia jest Powiatowy  Zarząd Dróg w Myszkowie.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z niniejszym postanowieniem oraz z  dokumentami przedłożonymi w ramach złożonego wniosku o uzyskanie ww. decyzji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Żarkach  w pok. 2 .

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:

  •   tablicach  ogłoszeń  w miejscu planowanego przedsięwzięcia ,
  •   tablicy ogłoszeń  Urzędu   Gminy Poraj,
  •   tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,

oraz w:

  •   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Poraju ,
  •   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach .

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia.

Wg art. 75 ust.4 ww. ustawy O udostępnieniu informacji o środowisku... w przypadku ww. przedsięwzięcia, jako wykraczającego poza obszar jednej gminy - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Żarki (na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być ono realizowane), w porozumieniu z zainteresowanym Wójtem  Gminy Poraj .

 

Burmistrz

mgr Klemens PODLEJSKI

Informacje o artykule Źródło informacji: Tadeusz Zamorowski. Data utworzenia: 2017-08-03.
Wprowadził do systemu: Mariusz Nowak. Data wprowadzenia: 2017-08-03 12:20:58.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Nowak. Data publikacji: 2017-08-03 12:20:58.
czytano: 186 razy, id: 4335
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-08-03
Nowa wiadomość
Mariusz Nowak

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2018